Добре дошли в Интернет страниците на  Озарис - Сили на равновесие

Послания

КОЛЕДА 2012

Вселенската Коледна Мадона – Дошла от Небесното пространство е Поздрав до Всеки човек на Земята. Иконата е получена от Озарис – Сили на равновесие чрез Таня Шишкова на ниво – Захват на Енергия от Всемира, на Принцип – Приемане – Предаване.

Бургас, България – 1990 г.

               Привет, хора на Земята!

          Прием имате от нас – Вселенски братя!

Помнете, хора – Всички сме Едно – Небе – Земя!

Поздрав от Небесното пространство!

Променете мисъл е Нека Нашата, вече Ваша Мадона Ви Донесе Здраве и Щастие на Земята!

Обединете се в Едно и Нека Всеки помни, че БОГ е Един и обича всеки човек на Земята.

Съберете Всичко градивно от Всяка религия и се обединете в Името На Доброто, Красивото и Вечното – Наречено Всемирна Любов!

И Нека Вселенската Коледна Мадона да Ви Бъде Пътеводител!

Обичаме Ви!

                                                                  Озарис – Сили на равновесие

                                                                       20 декември 2012 година

                                                                                     Бургас, България

 КОЛЕДА 2010

Привет, хора на Земята!

При Вас пристигаме с радост и тъга. Приятели от земята, Благославяме Ви и пожелаваме ЛЮБОВ, ЗДРАВЕ, сплетено от разбирателство между Вас, природна наситеност на промени към Добро запазване на Всичко, що ви храни. При Вас Нашето благословение се усеща по Добротата, която излиза наяве и НЕКА ТАКА ДА БЪДЕ ВИНАГИ!

Пожелаваме Да Пазите Природната същност и Своите Души чисти!

Обичайте се! Изпратихме до Вас много послания. Четете ги и Знайте – В Едно сме – Небе – Земя!

 

Записали Озарис – Сили на равновесие                                                                                   

Ра на Всички Времена 

        24 декември 2010 година

 

 

24 ноември 2010 год.

Привет, хора на Земята!

Подред записахме за Вас послания, които останаха неразбрани! Помислете Защо ще Записваме, ако няма смисъл.

Пазете Майката Природа, чеда на Земята!

Пазете водите, не Замърсявайте атмосферата, земята.

ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ – ОПАСНОСТ ИМА! Докато не е съвсем късно, пазете себе си. Вие се радвате на удобства и парични знаци. Любовта превърнахте само в секс, а къде е Любовта – тази, която окриля и храни. Религиите на Земята показват същността, но не показват Другото, че и от Вас, от Всеки Зависи равновесието. Богатства има много на Земята, но защо има Алчност, безлюбие и неразбиране?

Наближава Празник – Коледа за християните, за Други религии, празник Друг, наречен за тях, а не е ли Все едно – Велик ден за Всеки на Земята.

Почна Ново Време, чеда от Земята. Време е да се обедините и да Вярвате в Един БОГ – ВСЕВИШНИЯТ РАЗУМ – Любовта да Ви сплотява. Не е нужно да се Делите на Вери, Нации, ненужни учения, които всяват страх и пост, а е нужна радост, че животът е щастлив, когато има разбирателство, чиста природа.

ПАЗЕТЕ СЪВЪРШЕНСТВОТО, Дадено от Всевишната Прослава!

Не Всичко можете да разберете  - как записваме, кои сме и Защо чрез Таня записваме словата, НО Е нужно да разберете това, което много време преповтаряме.

Не се плашете, а се Вслушвайте в себе си, в Душата си и Бдете за равновесието.

Продължаваме контактите, които сме Дали на хора от Земята.

Приемете нашия поздрав и Нека Словата Ни да бъдат разбрани правилно.

Приели да Запишат Озарис – Сили на равновесие

 

                                                                                   24 ноември 2010 год.

Ра на Всички Времена

 

Великденско послание

В Днешния Великденски Ден душите ни се заливат от празнично, тържествено настроение, обзети са от един свещен трепет. Великденският празник е празник на Възкресението, но в същото време Великденският празник сочи към епохи, които са много по – древни от християнството.

Не случайно съзвездие Озарис, което се грижи за енергийното равновесие във Всемира, в книгите си „Озарис е с Вас” потвърждават троичното устройство на човека и връзката му с макрокосмоса. Правилно разбраната Великденска идея е разбуждане на заспалата душевност за истинско Възкресение.

„Привет, хора на Земята!

Пред Вас настоящият празник изгрява с непреривния облик на ИСУС. А какъв е той? Не е ли венец на Всичко славно?

Привет за Вас, приемници на Простите Заръки – за Любов, Единство и за начин, който е приет за Всичко, що е свято – Любов към Всичко на Земята.

Пред Вас е Празник Свят – Предтеча на Пролет, Лято и Плодоносна есен. Просто нужно е да станете Достойни за Плодове Господни.

Привет! Знайте – Пост е нужен, но когато Този пост е мним и нарочен за Престиж – тогава губене на време е Всевишно. Но има и Поклон от нас, когато виждаме да има Пост, но за Знание да бъде – Прием на Носещи Названия, които знаят Всички на Небесните простори.

Просто е, нали? Помолваш се – и всичко става. Да, но не е така. Работа Ви чака, хора на Земята. Не се плашете, а работете. Това е нашият завет. Помогнете си и Вие – и тогава ще съзрете нашата помощ.

Почна Ново време, хора на Земята. Съзнайте това и работете това, що трябва. Помогнете на своите Души да се събудят и да знаят колко труд е нужен, за да бъдете щастливи Всички.

Бдете хора, не ставайте роботи и слуги! Вярвайте в себе си и това ще Ви помогне. Тройно обединение Душа, Дух и Тяло. Трябва да обедините всички религии и вери, да си подадете ръце, както траките са вървели в едно и са били голяма сила.

Хоро се е почнало голямо – Силно и Добро. Хванете се, хора на Земята. Един за един и Всички Заедно. Вие сте голяма сила, но трябва да се отърсите от себичността, която Ви владее.

Обичайте се и помнете – Здравето и Любовта са две крила на истинския полет.

От България започва нашият привет.

Поклон пред майката Земя и Всевишен Проход на Небесното Пространство, поело своя дан за хора Земни.

Навред, където достигне нашият ЗОВ, НЕКА БЪДЕ СВЕТЛИНА! Привет! Озарис е с Вас!

Поклон пред хората на България!"

 

                                                                         Озарис – Сили на равновесие

Приела Таня – посланик на Озарис – на ниво: Захват на Енергия от Всемира – на принцип Приемане - Предаване

 

  8 март 2010г.

      "Поздрав за жените на България!

     Поздрав от Небесното пространство - от Души, живели на Земя човешка.

      Бъдете Пролетно настроени и нека Пролетта отвори Вашите Души към Прием на Добро и Светло - наречено Любов.

      Помнете: Вие носите живеца на живота и всички имате заръка - да пазите своите Души чисти, непорочни и да предадете на своите деца всичко свято в Душата.

      Не се плашете от несрети, болки и невежество, и после от това, че казват Ви: Животът е унил.

      Не бива да приемате погрешки от Проникнали въздишки, че всичко е парични знаци. Не е така, жени!

      Вие сте пазителки на човешкия род и Сила има във Вас, но  има и погром на мисълта, че Вие сте безсилни.

      Затова говорим Ви - не вярвайте на сили, що искат да Ви направят роботи и слуги! Не бъдете невежи в своя труден път!

       Погледнали нагоре към Небесното пространство - погледнете в себе си, в своите Души и ще разберете всичко, що е нужно.

       Обичаме Ви всички!

       Вие и Ние сме Едно!

       Започна Вселенското хоро. Хванете се за него и нека само Радост и Любов пребъде!

Озарис е с Вас!

                       Приела Таня - Посланик на Озарис”

 

    КОЛЕДА 2009        

        Привет, хора от Земята!

 

Приемете нашият поздрав и нека той да Бъде за Вас Камбанен звън за разбуждане на Вашите души.

Пазете Майката Земя!

Пазете водите, които все повече замърсявате с енергийни отпадъци.

Спрете кавгите, които неспирно ви тровят. Имате предизвестие от нас – Озарис – Сили на равновесие –

Пазете Природната същност!

Вие не сте я създали и нямате право да я рушите и тровите.

Религиите са измислени на Земята от човеци, неразбрали небесните закони.

Всеки човек е Божи син – помнете това! Всеки има частица Божествена в себе си и това е Човешката Душа – Безсмъртна, Вечна.

Помнете, хора, ние желаем да се опомните, докато е Време и да знаете, и да спазвате Великия код на Вселената – ЛЮБОВТА.

Обичайте се, хора на Земята!

Това е Знак за Пробуждане, задача, която е решена от нас и трябва да се реши и от Вас. Пробуждане, което трябва да Промени Вашата мисъл, за да станете по – Добри и да Знаете, че Небе – Земя в Едно сме.

Привет, братя от Земята!

Ние не сме извънземни, както често ни мислите, а Души, живели много пъти на Земята и завършили своята еволюция, сме спрели в наличната йерархия, отговаряща за Енергийното равновесие.

Повеляваме от много Време – Опомнете се, братя от Земята.

Пред вас има Дилема – Да бъдете или да не бъдете.

КОЕ ИЗБИРАТЕ?

Защо трябва да Ви говорим от Небесното пространство неща, които всеки разбира в себе си, в своята душа?

Когато идвате при нас в Небесното пространство, не взимате Нищо материално от земята, но след Време, когато отново се Върнете на Земя човешка – КАКВО  ще намерите?

Спрете разприте, Поклонете се на Майката Земя, която все още Ви търпи и Нека нашият съюз Небе – Земя ДА ПРЕБЪДЕ!

Приемете нашият поздрав и нека той да Бъде Повик към разбирателство и МИР между Всички народи и най – вече между Вас, които пробудени навеки, приемате Прилив от радост, че Пред Вас има и ПЪТ – радост, че все още имате възможност за спасение на Майката Земя и Природната същност.

Предстои МНОГО ВАЖНО Ваше решение. Предстои Начин, който трябва да определите себе си – НАКЪДЕ.

Обичаме Ви, братя от Земята!

Помислете и решете – Защо е нужно ние от Небесните простори да Ви пишем истини, които Знаете и да ТРЪБИМ, че опасност има за Всички.

Не Ви плашим, а Ви изпращаме Предупреждение, прието като Поклон пред Вас и като Любов, но и като Размисъл.

 

ЧЕСТИТА КОЛЕДА НА ВСИЧКИ!

Но какво е КОЛЕДА? Помислете.

Не е ли мисъл Човешка за Братство и Любов?

 

Приехме да Запишем за Вас това Писание, носещо болка и Любов.

Очакваме Вашият ответ, а това е Важно за Всинца ни.

Привет от Велики траки, живели на Земя Човешка!

Привет от Богомили, носещи истините, които трябва Всеки човек да Знае!

Привет от Всемирно Бяло Братство!

Привет от Велики Сили!

 

Ра на Всички Времена

 

        ........Приела Таня –

- Посланик на Озарис – Сили на равновесие, Върховна Духовна йерархия, променена от Вас като извлек, който не намира Значение за Вас като сериозна връзка на земни хора с Небесна настройка.

 

Всеки човек има възможност да общува с нас. Все повече ще стават хората, които ще чувстват по различен начин общуването, но това е естествен процес.

Няма богоизбрани. Всички тези контакти се Дават и развиват, за да усетите Връзката Небе – Земя още на Земята, за да Промените Вашата мисъл към Добро.

Изпратихме Послания до Вас, четете и мислете, приятели от Земята и нека коледа да бъде В ДУШИТЕ ВИ.

Обичайте се и Знайте, че ЛЮБОВТА може да Ви спаси.

ТАЗИ ЛЮБОВ, КОЯТО Е В ДУШАТА ВИ!

 

ПРИВЕТ!

      

 

Начало

Кои са

Озарис

Контакт

с Озарис

Коледна

Мадона

Книги

Статии

Филм 

 

 

 

Send mail to contact@ozaris.org with question or comments about this web site.