Добре дошли в Интернет страниците на  Озарис - Сили на равновесие

Контакт с ОЗАРИС...

...Какво става с енергиите (душите), отделени от хората, когато напуснат нашия свят ?...

...Къде отиват и имат ли значение за ВСЕМИРНОТО РАВНОВЕСИЕ ?...

...Невидимият свят...Фантазия или Истина ?!...За това ни разказват Озарис - Силите, отговарящи за енергийното равновесие във Всемира...

 

“Видимият и Невидимият свят са като двете Ви ръце – взаимно зависими и нужни, за да има равновесие.

 Има различни измерения на живот, които са свързани, свързани неразривно и трябва това да се разбере от хората... човек трябва да знае, че отива в друг свят, друго измерение и след време отново ще се върне на Земята... Това е Истината...

Прераждане – да или не? Православната църква отрича прераждането на Душите, но то съществува.

Преражда се всяка Душа, открила Земята като своя хранилница и кърмилница за вечен живот, за живот след земния , за едно безкрайно извисяване във Всемира. Прераждат се Душите, пожелали да добият знания и опитност на Земята, но осъществяващи своето извисяване и във Всемира. Благороден е поривът на човешката Душа за вечно прераждане и извисяване, докато достигне силата на своето съвършенство – Светлината – Великия Отвъден свят, който с любовта си обгръща Всемира.

Вярвайте на себе си и вървете. Но знайте, че в голямото НИЩО, както го наричате, бдят те – вашите защитници и вашите усмихнати довереници, наречени ВЛАСТЕЛИНИ НА ВСЕМИРНАТА ЕНЕРГИЯ – ОЗАРИС.

Как и защо? За какво? И откъде?

 

И още......

       

 

Начало

Кои са

Озарис

Контакт

с Озарис

Коледна

Мадона

Книги

Статии

Филм 

 

 

 

Send mail to contact@ozaris.org with question or comments about this web site.