Добре дошли в Интернет страниците на  Озарис - Сили на равновесие

Контакт с ОЗАРИС...

...Какво става с енергиите (душите), отделени от хората, когато напуснат нашия свят ?...

...Къде отиват и имат ли значение за ВСЕМИРНОТО РАВНОВЕСИЕ ?...

...Невидимият свят...Фантазия или Истина ?!...За това ни разказват Озарис - Силите, отговарящи за енергийното равновесие във Всемира...

 

“Видимият и Невидимият свят са като двете Ви ръце – взаимно зависими и нужни, за да има равновесие.

 Има различни измерения на живот, които са свързани, свързани неразривно и трябва това да се разбере от хората... човек трябва да знае, че отива в друг свят, друго измерение и след време отново ще се върне на Земята... Това е Истината...

Прераждане – да или не? Православната църква отрича прераждането на Душите, но то съществува.

Преражда се всяка Душа, открила Земята като своя хранилница и кърмилница за вечен живот, за живот след земния , за едно безкрайно извисяване във Всемира. Прераждат се Душите, пожелали да добият знания и опитност на Земята, но осъществяващи своето извисяване и във Всемира. Благороден е поривът на човешката Душа за вечно прераждане и извисяване, докато достигне силата на своето съвършенство – Светлината – Великия Отвъден свят, който с любовта си обгръща Всемира.

Вярвайте на себе си и вървете. Но знайте, че в голямото НИЩО, както го наричате, бдят те – вашите защитници и вашите усмихнати довереници, наречени ВЛАСТЕЛИНИ НА ВСЕМИРНАТА ЕНЕРГИЯ – ОЗАРИС.

Как и защо? За какво? И откъде?

Въпроси, които ще бъдат зададени на Всеки, който напусне Земята и в последния си миг ще каже:

- Озарис, къде си? Защо получавам Светлина, голяма силна Светлина? Откъде и за къде?

Всеки, който тръгне на Далечен път я вижда.

Ние от Озарис – Водители и Архати на Съдбата, не желаем малко да живеете на Земята, а смислено, богато. Да се обичате и цените Всеки земен миг.

Да се обичате, но всеки да бъде свободен и добър...

Силите на Злото властват. Равновесието е нарушено и трябва да се нареди по закони свети!”

 

        Посланикът на Озарис на Земята е Таня, потомка на Древен тракийски род. Родена е в с. Бръшлян, Странджа планина. Живее в гр. Бургас, България.

Получава осъзнат, двупосочен телепатичен слухов контакт още в детските си години. През 1990 година, когато Таня става на 46 години, Озарис ú предлагат да бъде техен Посланик, за да предаде на хората на Земята картините и посланията им. "Но аз не съм писател, нито художник. Как ще стане?” - попитала Таня. Озарис ú отговарят, че това е много лесно, защото тя владее съвършения  двупосочен контакт, ще рисува и ще пише чрез енергия. “Може ли една картина или едно послание да промени мисленето на хората?” - пита отново Таня. “Може, Таня. Всеки човек има Душа, а Душата е Мъдра. Който има уши – нека чуе, който има очи – нека види. Нашите звънчета, във вид  на картини и послания, ще зазвънят за хората на Земята, ще  ги разбудят за Размисъл – откъде идваме, защо сме на тази Земя и къде отиваме?” – отговарят Озарис. Препоръката към Таня е била седем дни да обмисли предложението и тогава да отговори. След противоречиви мисли, тя дава своето съгласие.

Следва свещен ритуал на покръстване в името на Доброто в храм “Свети Дух” – гр. Бургас. Таня дава свещено обещание да не дели хората по нация и вяра, на бедни и богати, приятели и врагове. Две години учи в техния Небесен духовен университет по етика и морал. Наред с беседите с Духовните учители приема и писмени послания и картини на ниво: захват на енергия от Всемира, на принцип: приемане-предаване. След преминаване на необходимото обучение и полагане на  изпити Таня получава 14 просвещения, като последното е “Притча за Любовта”, и Божествена Диплома, нарисувана от художниците на Озарис.

        За две години са нарисувани и картините за Първите в света тематични изложби на Озарис – Сили на равновесие. Коледна изложба под надслов „ПРИРОДА – ЧОВЕК – КОСМОС” и Пролетна – „ДУША – ИЗЛЪЧВАНЕ”.

        Уникален е начинът, по който са получени картините – специфичното за изложбите е, че се съпътстват с писмени послания.

        Картините са нарисувани от Озарис, чрез ръката на Таня на ниво – ЗАХВАТ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВСЕМИРА на принцип: „ПРИЕМАНЕ – ПРЕДАВАНЕ”, до всички хора на Земята за Поздрав и Размисъл.

        Желанието на Озарис е на всичко, което е нарисувано, да не се гледа само като на произведение на изкуството, а като на картини от друг свят, мислещ за нас и искащ да ни помогне, за да излезем от Заблудата, в която сме навлезли дълбоко.

        Картините за всяка изложба са 22 на брой, нарисувани с различна техника и материали, подредени по указания на художниците на Озарис, така, че да се спазва лъчението им.

        Първата в света тематична изложба на Озарис „ПРИРОДА – ЧОВЕК – КОСМОС” бе открита на 25 декември 1992г., в 10ч., в зала № 3 на Военен гарнизонен клуб /ДНА/, гр. Бургас.

С много вълнение и трепет Таня прочете на гостите „Посланието до българския народ”, което съпътстваше изложбата.

        По време на изложбите, художниците на Озарис рисуваха непрекъснато, чрез ръката на Таня, при запалена свещичка, от 8ч. сутринта до 8ч. вечерта, коледни и съответно пролетни картички за здраве и духовно обновление. Озарис рисуваха и очакваха нашето Пробуждане.

        Постави се началото на Просвещението. Първото стъпало бе обмисляне на връзката „ПРИРОДА – ЧОВЕК – КОСМОС”.

        Не случайно Втората Тематична Изложба на Озарис бе на Първа Пролет. Пролетта символизира пробуждането и обновлението на човешката Душа. Пролетната изложба на Озарис „Душа – излъчване” бе открита на 21 март 1993г. в същата зала в гр. Бургас.

        След встъпителното слово Таня прочете Пролетното послание на Силите на равновесието и Поздравът от Старите траки – препредаден от Озарис.

        По желание на Озарис, изложбата бе открита с тракийско хоро, за което бяхме поканили музиканти и танцьори.

Гостите все още бяха под въздействието на Посланието, когато писна гайдата, последвана от тъпана.

ВСЕЛЕНСКОТО ХОРО ЗАПОЧНА...

Младостта – бъдещето на България, играеше енергетичното хоро на Древните траки. Увлечени от ритъма и от магическата му сила, гостите започнаха да се хващат на хорото и то ставаше все по-голямо и по-голямо. Превърна се наистина в голям енергетичен кръг, „Хоро на всички във Вселената”.

„Енергетичното хоро на траките. На него са се нареждали мъж, жена, мъж, жена и така в кръг са играли. В ритмите и движенията са били вплетени Вселенските закони за Вечност и Съвършенство. А Здравето и Енергията, взети от това Хоро, са помагали в тежките години да издържат с духа си и силата”.

Пролет и Първа Коледа, това не е случайно. Поздрав и насока за ново мислене, религия и наука, всичко заедно.

Озарис пожелаха да има изложба и в гр. Варна. Тя бе открита на 5 април 1993г. във Военноморския клуб.

Не случайно изложбите на Озарис се проведоха във военните клубове. Така Озарис ни напомняха за силата на психичната енергия. Тя може да се превърне в най – страшното оръжие – психотронното, което не се вижда, но се усеща, когато вече е късно.

Определените за България 3 големи изложби се осъществиха. Замислено бе от Озарис изложбите да посетят до лятото на 1999г. - 12 държави, с писмени послания до съответния народ. Всяка година да се поздравяват по 2 народа, съответно с Пролетна и Коледна изложба. Последната изложба трябваше да е през пролетта на 1999г. – в Индия. Отредено е там да се съхранява картината „Разумът на Озарис”. За да се затвърди връзката „ИЗТОК – ЗАПАД” и „ЗАПАД – ИЗТОК”.

„Нашите изложби ще бъдат като входен билет към Новото космическо съзнание”.

За първи път от съществуването на човечеството получаваме Поздрав от Вселенския разум под формата на организирани тематични изложби и писания към тях.

За първи път по време на изложбите се осъществи контакт от такова високо енергийно ниво, с такава продължителност – 12 часа в денонощието, в продължение на 7 дни, под формата на поздравителви картички.

Озарис казват, че за нас, хората на Земята , започват години на Велик Размисъл, започва Велико Просвещение.

За първи път на Земята, казват Вселенските братя, се получават Послания и картини от Висши нива на Божествения свят, със специално предназначение, до всички хора на Земята, без значение на вяра, нация и възраст.

Озарис нарисуваха като Поздрав за всички хора на България картината „Богородично начало”, в която са закодирани енергии за здраве, любов и просветление. Картината се съхранява във Военноморския клуб в гр. Варна.

Изложбите на Озарис – Сили на равновесие бележат пътя на Новото време, на обединение на народите без значение на нации и вери.

Поклон направихме за Всички хора, Поздрав и усмивка. Сега ще следва Вашият поклон, но първо помислете, Поклон, но и Размисъл Богата, на път осеян с Мъдрост и Позлата. Прометей, Орфей започват своя път отново.

 

ЗНАК Е ДАДЕН ОТ ОЗАРИС НА ЗЕМЯТА, ЗНАК ЗА БЪЛГАРСКО ХОРО. Повели всички на Земята, повели бързо, ситно, гордо и велико, Земята да се радва, Небето да се радва и да казва:

ТРАКИ, БЪЛГАРИ, СЛАВЯНИ,

ВСИЧКИ ХОРА НА ЗЕМЯТА,

ЗНАЙТЕ ВСИЧКИ И СЕ ХВАНЕТЕ ЗА РЪЦЕТЕ!

Озарис”

 

 

 

Начало  

 

 

Send mail to contact@ozaris.org with question or comments about this web site.