Добре дошли в Интернет страниците на  Озарис - Сили на равновесие

       Книгите на Озарис       

 

                       

 

 

 

„Скъпи, приятели,

Книгите на Озарис са духовна храна за всички хора на Земята.

    Просвещение, което носи радост, свобода, без да оковава човек в догми. То е Път към проникване в тайните на живота и духовността.

    Книгите са призвани да помогнат на човешкия род в трудното време, да се помогне всеки да се взре в себе си и да опознае духовната си същност.

    УЧЕНИЕТО НА ОЗАРИС НЕКА БЪДЕ ДВИГАТЕЛ ВЪВ ВАШИЯ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА.”

 

Послание, прието от Озарис - Сили на равновесие на ниво:

ЗАХВАТ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВСЕМИРА на принцип:

ПРИЕМАНЕ - ПРЕДАВАНЕ и прочетено от Таня на представянето на книгите на 15 декември 2005 година

    Приятно ни е, че ТОЗИ ДЕН, в който ние навлизаме в земната орбита, ще има представяне на книгите, които е нужно всеки Земен жител да прочете.

    ПРОСТО Е, Приятели. Всичко е Връзка - Небе- Земя. ПРОМЯНА на Вашето мислене — кои сме ние, които записваме, зовем и говорим от Небесното пространство. ПРОМЯНА за Вас - хората на Земята. Време за размисъл — от къде идвате, защо сте на тази Земя и къде ще отидете след като напуснете Земята. При Вас — хората на Земята настъпиха промени. Земната мощ не издържа тровенето на недрата й. Пословично унищожение на съвършенството, което е вложено в нея. Природната същност се руши, а с това и Вашият живот на Земята. Тъмната ложа прави всичко възможно да отведе вашите мозъчни способности към парични знаци, сексуални перверзии и вражда между хората, а не разбирателство, здраве и любов.

     Приятели от Земята, ние Дадохме чрез Таня духовни канали, връзки, начини на лечение на много хора на Земята. От Небесното пространство от 1990 година се изпрати голям наплив на Енергия и Вие усещате, че НЕЩО става. Много хора прописаха и. прорисуваха. За съжаление - не всички, които получиха контакт - осъзнаха ЗАЩО ВСЪЩНОСТ им се Дава това Благословение. Не е никой от тези контактьори богоизбран. Богоизбрани няма. ВСЕКИ ИМА възможност за контакт пряк с нас — Озарис - Сили на равновесие. При Вас — хората на Земята малко или никак не се знае за Истината, която трябва всеки да знае. Ние уважаваме църквата като институция, но не и нейните Догми. Във всяко учение и религия лежи истинското Божествено учение. ИСУС БЕ ПЪРВИЯТ — който се осмели да говори за Божествената Любов.

     Откакто свят светува — Ние изпращаме към Вас - хората на Земята послания под различна форма, но обикновено те са били предадени от хората като притчи, приказки и остават като легенди в съзнанието на хората. В този отрязък на време на Земята - Ние избрахме подходящия контакт — чрез картини и послания, предадени чрез една жена на Земята, която да покаже и разкаже за нашето учение. ДРАМАТИЧНО е Положението на Планетата Земя. Помнете, хора от Земята, ИЗПРАЩАМЕ ВИ ПОЗДРАВ, НО И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Пазете Майката -ЗЕМЯ, Пазете Водите, пазете Душите си.

     Настъпило е Време разделно. От 15 години ние Ви изпратихме МАДОНА, с много вплетени в нея символи, за Помощ и Размисъл.

     Нашето учение Нека да Ви Бъде Двигател в Земния Ви Път.. Запомнете - Няма малък човек, Всеки е уникален и индивидуален. Всеки е с някаква мисия Дошъл на Земята. Вие Всички сте обвързани с невидима връзка един с друг - както казваме БРЪНКИ ОТ ЕДНА ВЕРИГА. БРЪНКИ ОТ ВСЕЛЕНСКАТА ВЕРИГА, затова е нужно разбирателство. Ние Пожелаваме - Здраве и Любов, тези две прекрасни крила на истинския Полет.

     Бъдете благословени чеда на Вселенската Насока. Приемете Нашия Поздрав и никога не Бъдете тъжни, нерадостни, неборбени. При Вас идва Нашето начало - което е Поздрав. Вие не сте сами. Проблем не се вижда, когато човек усети своята Душа. Не случайно ние казваме - ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ, ЗА ДА ОПОЗНАЕШ ВСЕЛЕНАТА. Всеки мозък е уникален и всеки има тези способности. Ние дадохме чрез Таня контакт на Соня, за да Получи контакт с Древните Траки, които владееха Вселенските Закони. Вие — българите, сте техни наследници, не срамете ги. Погледнете съсипаната Природа, отношенията между хората, и си кажете — и ние сме като Таня. Проумяли тази проста истина, че сте човеци и Бог Ви е създал за любов и разбирателство. Вие вече сте успели да намерите ключа към Всичко, което е необходимо да Бъдете щастливи на Земята, да обичате и бъдете обичани. Да удължите живота си, но и Да Знаете как да Постигнете това, КОЕТО променя нагласата КЪМ НАС — Озарис - Сили на равновесие.

      В книгите ние сме се представили. В първа част на книгата "Озарис е с вас" ние Записахме лично до Всеки човек на Земята — слова. Прочетете ги мили приятели от Земята и Помнете — В Днешния 15 ден на Декември ние слизаме в орбитата на Земята и Нашите изложби не бяха случайни. В последните 7 дни на годината Ние сме близо до Вас- хората на Земята. В тихата Коледна нощ си пожелайте най - съкровеното и то непременно ще се сбъдне. Пригответе се за тържество в Душите си, Приятели.

      Бъдете Приятели на себе си. Никога не разрешавайте в Душите Ви да има смут и нерадост. Просто е — нека всеки бъде себе си, но да се Подчинява на Вселенския Закон - разбирателство с всеки на Земята, Пазене на майката Природа и своето здраве, за да растат Децата и Внуците в чиста Природа, а Вие, когато отново се върнете на Земята — Да Бъде Рай.

      Обичаме ви, хора на Земята! Проявете желание да ни опознаете, да разберете Връзката Небе - Земя и тогава ще можем да кажем — не сме слезли напразно на Земята.

      Нека Вселенската Коледна Мадона да Ви бъде Пътеводител!

                БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ!

 

   Озарис - Сили на равновесие, Ра на Всички времена са с Вас!

Записали Озарис - Сили на равновесие, Съгласувано с Всемирно Бяло Братство на Светлината и Велики Сили, които имат Носещо Посочване на Всичко, което е Дадено за хората на Земята.

 

Излезли от печат:

Картичка „Вселенска Коледна Мадона”

 

 

„Озарис е с Вас”  Книга I

 

„Озарис е с Вас”  Книга II

                                                                                            Увеличи

„Вечен зов”

                                                                                            Увеличи

„Пътят на изложбите

на Озарис – Сили на равновесие”

                                                                                              Увеличи

„Незримият отвъден свят”

                                                                                              Увеличи

„Богомилите и днес говорят”

                                                                                               Увеличи

Филм за представянето на книгите може да гледате "on-line" в 6 части на следните адреси:

1 част: http://www.youtube.com/watch?v=vkoFeDajzZw

2 част: http://www.youtube.com/watch?v=CI7YshLgHIc

3 част: http://www.youtube.com/watch?v=_IhTHPpB9yM

4 част: http://www.youtube.com/watch?v=GuzOgdvOIFs

5 част: http://www.youtube.com/watch?v=lEyFDsiYCek

6 част: http://www.youtube.com/watch?v=5ida8_bDQ00

 

Книгите може да закупите в Салон "Нова комплексна козметика Небе - Земя "Озарис"",

гр. Бургас, ул. Юрий Венелин 86, ет.1, ап.2, тел. - 0899683489; 0886295375.

Начало  

 

Начало

Кои са

Озарис

Контакт

с Озарис

Коледна

Мадона

Книги

Статии

Филм 

 

 

 

Send mail to contact@ozaris.org with question or comments about this web site.